define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);// Bu ayar, WordPress otomatik güncellemelerini önlemek için WordPress Araç Kiti tarafından tanımlanmıştır. WordPress Araç Kitinin otomatik güncellemeler özelliğiyle çakışmaları önlemek için onu değiştirmeyin. Hidrografik ve Oşinografik Ölçümler « Etüt Mühendislik
Deniz Sondajı, Jeoloji, Jeofizik, Madencilik
Bizi Arayın: 0.252.692 40 43

Hidrografik ve Oşinografik Ölçümler


HİDROGRAFİK ÇALIŞMALARIMG_8557

 • DENİZ VE GÖL ALANLARINDA BATİMETRİ
 • HARİTALARININ HAZIRLANMASI


FİZİKSEL OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALARI

 • AKINTI VE CTD ÖLÇÜMLERİ
 •  KISA VE UZUN DÖNEMLİ MET-OCEAN İZLEME ÇALIŞMALARI
 •  HİDROLOJİK – METEOROLOJİK GÖZLEM VE ANALİZLER


DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

 • SIĞ SİSMİK ÖLÇÜMLER
 • YANDAN TARAMALI SONAR ÖLÇÜMLERİ
 • YÜZEY SEDİMANI ÖRNEKLEMELERİ VE JEOLOJİK ANALİZLER

 

FAALİYET ALANLARI

 • SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SHODB) TARAFINDAN BELİRLENEN STANDARTLARDA ” HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK ETÜT RAPORU”NUN HAZIRLANMASI,
 • LİMAN, İSKELE, RIHTIM, BALIKÇI BARINAĞI VE DİĞER DENİZ YAPILARININ FİZİBİLİTE ETÜTLERİ,
 • DENİZALTI BORU VE KABLO HATLARINA YÖNELİK GÜZERGAH ETÜTLERİ,
 • TARAMA YAPILAN DENİZ ALANLARINDA DERİNLİK KONTROLLERİ VE DOLGU/KAZI MİKTARLARININ HESAPLANMASI,
 • SIĞ SİSMİK ÖLÇÜMLER VE DENİZ SONDAJLARI İLE DENİZ TABANI VE TABANALTI STRATİGRAFİSİNİN BELİRLENMESİ,
 • YANDAN TARAMALI SONAR ÖLÇÜMLERİ VE SEDİMAN ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI İLE JEOLOJİK HARİTALAMA YAPILMASI VE DENİZ DENİZ TABANI YÜZEY TOPOGRAFYASININ ÇIKARILMASI,
 • DENİZ YAPILARINA YÖNELİK HASSAS KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ,
 • HİDROLOJİK VE METEOROLOJİK ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMALARI,
 • BİLİMSEL AMAÇLI PROJELERE YÖNELİK ÖLÇÜM VE İZLEME PROGRAMLARI.

Etüt Mühendislik

Etüt Mühendislik

facebook    twitter    instagram

İletişim

Merkez Mah. Hakkı Ege Cad.
No: 8/16 Dalaman/MUĞLA

0.252.692 40 43

info@etutmuhendislik.com

etutmuhendislik.com

Online Katalog

Online katalog için tıklayınız