Deniz Sondajı, Jeoloji, Jeofizik, Madencilik
Bizi Arayın: 0.252.692 40 43

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Neden Kentsel Dönüşüm?kentsel

Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük deprem yaşadı. Yaşanan bu afetlerde binlerce can kaybı ve milyarlarca lira zarar uğradı.

2012 yılında başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası” yürürlüğe girdi. Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikli hedef, can ve mal kayıplarını önlemek olarak belirlendi.

Kentsel dönüşüm aynı zamanda; hayat kalitesini arttırmış, enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmuş ve yakın bir marka şehirleriyle ön plana çıkan bir Türkiye demektir.

Riskli Yapı Nedir?
Muhtemel bir afette (deprem, sel, heyelan vb.) bina içinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılara RİSKLİ YAPI denir. Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları ifade ediyor.

Kentsel Dönüşüm Aşamaları
Kat malikleri ya da bina yönetimi tarafından bağlı bulunan belediyenin tapu müdürlüğüne başvuru yapılır. Deprem Risk Raporu almak için bu projeler ve tapu ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşuna başvurulur. Yetkili kuruluş, binada gerekli inceleme ve tespitler sonrası Deprem Risk Raporu hazırlar. Rapor, lisanslı kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilir. Bakanlık Deprem Risk Raporunu onaylar, tapuya yazı yazar. Kat Malikleri en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak karar protokolünü imzalar. Bina ortak karar protokolü İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne sunulur. Binanın inşası ya da güçlendirilmesi için tüm projeler hazırlanıp ilgili belediyeden ruhsat alınır. Kentsel dönüşüm kredisi ya da kira yardımı için başvuru yapılır. Yeni binanın inşaatı ya da güçlendirme çalışmaları başlar.

Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel dönüşüm, ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanıcıların can ve mal güvenliklerinin olmadığı yapılarda yenileme ya da güçlendirme işlemidir. Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş. binaların yeniden yapılarak olası afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Yasası Nedir?
Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen yasa 6306 sayılı “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun”dur. 6306 sayılı kanunun amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. 6306 sayılı kanunda öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine, kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür, Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir.

Kentsel Dönüşümün Avantajları Nelerdir?
• Kredi Desteği
• Kira Desteği
• Noter Harcından Muaf
• Tapu Harcından Muaf
• Belediyelerce Alınan Harçlardan Muaf
• Damga Vergisinden Muaf
• Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf
• Döner Sermaye Ücretinden Muaf
• Diğer Ücretlerden Muaf
• Yeni Deprem Yönetmeliğine Uygun Güvenli Binalarda Geleceğini Garantiye Almak

Güvenli, Modern, Kaliteli ve Konforlu Daireleri Sizler için Tasarlıyoruz.

İletişim

Merkez Mah. Hakkı Ege Cad.
No: 8/16 Dalaman/MUĞLA

0.252.692 40 43

info@etutmuhendislik.com

facebook    twitter    instagram

edizayN © 2022

Online Katalog

Online Katalog
Online katalog için tıklayınız