Deniz Sondajı, Jeoloji, Jeofizik, Madencilik
Bizi Arayın: 0.252.692 40 43

Hidrografik ve Oşinografik Ölçümler

IMG_8557HİDROGRAFİK ÇALIŞMALAR

 • • DENİZ VE GÖL ALANLARINDA BATİMETRİ
 • • HARİTALARININ HAZIRLANMASI


FİZİKSEL OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALARI

 • • AKINTI VE CTD ÖLÇÜMLERİ
 • • KISA VE UZUN DÖNEMLİ MET-OCEAN İZLEME ÇALIŞMALARI
 • • HİDROLOJİK – METEOROLOJİK GÖZLEM VE ANALİZLER


DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

 • • SIĞ SİSMİK ÖLÇÜMLER
 • • YANDAN TARAMALI SONAR ÖLÇÜMLERİ
 • • YÜZEY SEDİMANI ÖRNEKLEMELERİ VE JEOLOJİK ANALİZLER

 
FAALİYET ALANLARI

 • • SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SHODB) TARAFINDAN BELİRLENEN STANDARTLARDA ” HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK ETÜT RAPORU”NUN HAZIRLANMASI,
 • • LİMAN, İSKELE, RIHTIM, BALIKÇI BARINAĞI VE DİĞER DENİZ YAPILARININ FİZİBİLİTE ETÜTLERİ,
 • • DENİZALTI BORU VE KABLO HATLARINA YÖNELİK GÜZERGAH ETÜTLERİ,
 • • TARAMA YAPILAN DENİZ ALANLARINDA DERİNLİK KONTROLLERİ VE DOLGU/KAZI MİKTARLARININ HESAPLANMASI,
 • • SIĞ SİSMİK ÖLÇÜMLER VE DENİZ SONDAJLARI İLE DENİZ TABANI VE TABANALTI STRATİGRAFİSİNİN BELİRLENMESİ,
 • • YANDAN TARAMALI SONAR ÖLÇÜMLERİ VE SEDİMAN ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI İLE JEOLOJİK HARİTALAMA YAPILMASI VE DENİZ DENİZ TABANI YÜZEY TOPOGRAFYASININ ÇIKARILMASI,
 • • DENİZ YAPILARINA YÖNELİK HASSAS KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ, HİDROLOJİK VE METEOROLOJİK ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMALARI,
 • • BİLİMSEL AMAÇLI PROJELERE YÖNELİK ÖLÇÜM VE İZLEME PROGRAMLARI.

İletişim

Merkez Mah. Hakkı Ege Cad.
No: 8/16 Dalaman/MUĞLA

0.252.692 40 43

info@etutmuhendislik.com

facebook    twitter    instagram

edizayN © 2022

Online Katalog

Online Katalog
Online katalog için tıklayınız